Stavba Prodloužená Místecká III

Úvod / Novinky / Stavba Prodloužená Místecká III
Stavba Prodloužená Místecká III

Stavba Prodloužená Místecká III.st. je plánována v kategorii MR 24,5/80 a měří 0,497 km.

Dokumentace EIA byla zveřejněna 2. května 1997, dne 24. října 1997 se uskutečnilo veřejné projednání. 28. listopadu 1997 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V dubnu 2006 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. 5. února 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA, následně Krajský úřad Moravskoslezského kraje posuzování zastavil z důvodu již vydaného souhlasného stanoviska. 18. července 2007 bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí, které Moravsloslezský kraj v odvolacím řízení zrušil a vratil k novému projednání. V květnu 2008 SHB zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a zadaní stavby. 2. července 2008 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování územního řízení, k podkladům se bylo možné vyjádřit do 15 dnů.

Součástí stavby je podchod, místní komunice délky 343 m, 2 zárubní a 1 opěrná stěna.
Předmětem stavby je rekonstrukce a rozšíření ulice Cingrovy (Místecké) mezi křižovatkami s ulicemi Českobratrská a 28. října. Začátek stavby je na křižovatce s ulicí Českobratrská poblíž zimního stadionu. Konec stavby je před napojením ramp z ul. 28. října. Náklady na stavbu jsou plánovány na 170 milionů Kč. Realizace je plánována v období 2009 až listopad 2010.

zdroj: www.dalnice-silnice.cz

Sdílet na sociální služby:    

  O družstvu

Bytové družstvo Cingrova 5 je pověřený správce bytového domu na adrese Cingrova 2104/5 v Moravské Ostravě. Najdete nás nedaleko Nemocnice Ostrava Fifejdy nebo kousek od Stodolní ulice.

  Rychlý kontakt
  Bytové družstvo Cingrova 5

      Cingrova 2104/5
      Moravská Ostrava a Přívoz
      702 00

 
  www.cingrova.cz